forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

 • Konkurs na piktogram, Kraków!

  Konkurs na piktogram, Kraków!

  Konkurs w Krakowie na hasło, piktogram lub grafik! 

  Przeszkadza Ci widok młodych ludzi w tramwaju lub autobusie, niedostrzegających osób, którym należałoby ustąpić miejsca? Czy Twoi rodzice lub dziadkowie skarżą się na dzisiejszą młodzież, która zapomina o tym, jak należy traktować osoby starsze, również w środkach komunikacji miejskiej?

  Jeżeli tak, nasz konkurs jest właśnie dla Ciebie!


  czytaj więcej
 • Przesłanie Senatora RP

  Przesłanie Senatora RP

  Publikujemy słowa senatora RP Czesława Ryszki skierowane do uczestników IX Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych OKPS.

  "w Polsce bieda nie jest bezpośrednio związana z bezrobociem, ale z niskimi zarobkami. Rodzice ubogich dzieci najczęściej mają pracę, tylko zarabiają zbyt mało. W opracowaniu Komisji Europejskiej Polska została zaliczona do państw, które niewystarczająco wspierają ubogie rodziny..."

  "...Pomimo wzrostu kosztów utrzymania, od 2006 r. nie dokonano np. waloryzacji tzw. ustawowego kryterium ubóstwa. (miesięczny dochód - 477 zł i 351 na osobę w rodzinie). W konsekwencji np. wielu samotnych emerytów i rencistów, którzy po ostatniej skromnej podwyżce swoich świadczeń przekroczyli dochód 715,50 zł, nie może teraz korzystać z rządowego programu pomocy państwa w dożywianiu. I to nie jest już kryzys finansowy, to kryzys polityki społecznej państwa..."

  List Senatora Czesława Ryszki do uczestników IX OKPS
  Źródło: ops.pl

 • Porady prawne dla ofiar dyskryminacji!

  Porady prawne dla ofiar dyskryminacji!

  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) prowadzi poradnictwo
  prawne dla ofiar dyskryminacji z powodu płci, wieku, niepełnosprawności,
  orientacji seksualnej, rasy i pochodzenia etnicznego, religii i wyznania.
  Jeśli uważasz, że padłaś/padłeś ofiarą nierównego traktowania, napisz do
  nas: porady@ptpa.org.pl

  czytaj więcej
 • Bezpłatne kursy komputerowe! Warszawa

  Bezpłatne kursy komputerowe! Warszawa

  Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii organizuje bezpłatne warsztaty podstawowej obsługi komputera dla osób w wieku 50+.
  Kurs rozpocznie się 8 maja (poniedziałek). Grupa będzie się spotykała co tydzień w godzinach 17.45 - 19.00.

  W celu zapisania się wystarczy zadzwonić pod numer: 0 607 826 987!

 • Bezpłatne porady

  Bezpłatne porady

  Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" zaprasza do korzystania z porad / konsultacji dla osób 65+ z zakresu: prawo, psychologia, medycyna, praca socjalna / pomoc społeczna. Bezpłatne konsultacje będą odbywać się w czerwcu 2009 w Warszawie.

  W celu umówienia się na wybraną poradę należy zadzwonić pod numer: (22) 635 13 64.

  Porady są udzielane NIEODPŁATNIE!


  czytaj więcej
 • autorka Izabela Moczarna - Pasiek

  CIĘCIE - Wystawa fotograficzna!

  W dniach 6 i 7 czerwca (sobota-niedziela) w Parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie odbędzie się niecodzienne wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei.

  Podczas imprezy plenerowej towarzyszącej wystawie fotograficznej CIĘCIE autorstwa Izabeli Moczarskiej-Pasiek osoby zainteresowane będą mogły przeczytać historie kobiet, będących bohaterkami portretów.

  W czasie dwóch dni trwania wydarzenia będzie można skorzystać z konsultacji psychoonkologicznych, uczestniczyć w zajęciach jogi leczniczej na trawie, oraz w tańcach w kręgu, wziąć udział w loterii  czytaj więcej
 • Strategia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

  W piątek 22 maja w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie konsultacyjne specjalistów zajmujących się poprawianiem jakości życia osób starszych w Polsce. Spotkanie było kolejnym etapem prac nad przygotowaniem Ogólnokrajowej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2010-2015. Spotkanie poprowadzili - prof. Julian Auleytner doradca Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Walki z Ubóstwem oraz Hanna Nowakowska z FORUM 50+.


  czytaj więcej
 • Wykłady w Wolskim Centrum Seniora

  Wykłady w Wolskim Centrum Seniora

  Wolskie Centrum Seniora zaprasza wszystkich Seniorów na cykl wykładów!

  Wykłady odbędą się w siedzibie Centrum przy ul. Leszno 17 w Warszawie
  Tematy wykładów prowadzonych przez specjalistów to m.in. "Z cukrzycą na ty", "Psychologiczne aspekty starzenia się", "Aktywność ruchowa cudownym lekiem na zdrowie"

  Więcej informacji:
  Harmonogram wykładów w WCS

 • Tczewscy seniorzy pierwsi w Europie

  Międzypokoleniowy spektakl pantomimiczny Garnek, w wykonaniu tczewskich seniorów i dzieci, 8 maja miał swoją zagraniczną premierę w Brukseli podczas Zgromadzenia Ogólnego 27 członków europejskich organizacji seniorskich zrzeszonych w  AGE – The European Older People’s Platform.

  czytaj więcej
 • I Światowy Zjazd Wilniuków, Wilno 9 - 16.08.09

  I Światowy Zjazd Wilniuków, Wilno 9 - 16.08.09

  W dniach 9 - 16 sierpnia br. odbędzie się Pierwszy Światowy Zjazd Wilniuków!
  Wszystkie osoby urodzone w Wilnie lub czujące się Wilniukami będą mogły wziąć udział w planowanych wydarzeniach.

  W ramach Zjazdu oferowane są dwa terminy wyjazdów z Warszawy do Wilna 9-13.08 oraz 13-17.08
  Informacje pod tel:(022) 621 37 64, 0 601 298 501

  Szczegółowe informacje pod adresem: www.wilniuki.lt
  Ramowy program Zjazdu

 • WŁĄCZwiek - Debata w Senacie RP

  Dnia 29 kwietnia w Senacie odbyła się debata zorganizowana przez Senatora Mieczysława Augustyna - przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych oraz Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA - koordynatora projektu WŁĄCZwiek.


  czytaj więcej
 • Konferencja ZAWSZE AKTYWNI

  Konferencja ZAWSZE AKTYWNI

  W Gdyni w dniach 4-5 czerwca br. odbędzie się konferencja zatytułowana "Zawsze Aktywni".
  Tematem konferencji będzie aktywność fizyczna i umysłowa osób w podeszłym wieku, celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją seniorów.
  Pomysłodawcą spotkania jest Komisja Sportu Związku Miast Bałtyckich, obecni będą prelegenci z pięciu krajów europejskich - Szwecji, Finlandii, Danii, Niemiec i Norwegii.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie
  Informacje praktyczne
  Program konferencji


 • Wyścig JASZCZURÓW - Festiwal Filmowy Dojrzałych Twórców

  W dniach 5-6 czerwca w Poznaniu odbędzie się "Wyścig Jaszczurów" Festiwal Filmów Dojrzałych Twórców.
  Do udziału w konkursie filmowym staną niezależni twórcy, którzy ukończyli co najmniej 50 rok życia.


  czytaj więcej
 • Seniorzy w akcji - konkurs grantowy


  SENIORZY W AKCJI to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Przejdź do strony projektu:
  http://www.seniorzywakcji.pl/

 • Dr Halina Duczmal-Pacowska założycielka Najmniejszego Muzeum Świata w Warszawie

  Kapitał Intelektualny Polski


  Zapraszamy serdecznie do lektury i dyskusji na temat raportu KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKI. Szczególnie polecamy część poświęconą Seniorom.

  "Bierności w życiu zawodowym osób 50+ towarzyszy bierność w życiu społecznym. Potencjał wiedzy życiowej, wartości i umiejętności społecznych osób 50+ w nikłym stopniu jest wykorzystywany przez rodzinę, społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

  Polacy powyżej 50. roku życia w znikomym stopniu angażują się w wolontariat, niechętnie włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej, w sport czy kulturę. Ich zaangażowanie społeczne jest dwu-, trzykrotnie mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej i zwykle ogranicza się do najbliższej rodziny. Łączy się to również z niskim poziomem zaufania do innych osób, charakterystycznym dla całego społeczeństwa polskiego, utrwalającym bierność seniorów. Jedynie nieco powyżej 20% z nich uważa, że można zaufać innym ludziom". Źródło: www.innowacyjnosc.gpw.pl
  Czytaj więcej... 

 • Mature@eu osoby dojrzałe na rynku pracy

  Mature@eu osoby dojrzałe na rynku pracy

  Projekt Mature@eu poświęcony jest zmianie niekorzystnej sytuacji jakiej doświadczają na rynku pracy osoby dojrzałe. Celem projektu jest zwiększenie świadomości praw i potrzeb osób dojrzałych na rynku pracy.
  Projekt jest realizowany z funduszu Leonardo Da Vinci.

  Zapraszamy na stronę www.mature-project.eu

 • Krystyna Brańska, KAPUSTA OZDOBNA. Olej/płótno, 55 x 65 cm, 2008

  Twórczość życiem malowana


  Wystawa MALARSTWO RADOŚCIĄ SENIORÓW pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich pana Janusza Kochanowskiego, miała miejsce w siedzibie RPO w dniach od 18 do 31 marca 2009.


  Widząc potencjał tkwiący w malarstwie osób starszych i fascynującą kreatywność Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA (Koordynator FORUM 50+ Seniorzy XXI wieku!) wraz z Najmniejszym Muzeum Świata i portalem www.kobieta50plus.pl postanowiła zorganizować wystawę plac malarskich. Chcemy pokazać jak wielki kapitał intelektualny tkwi w osobach starszych, jak wiele mają do przekazania innym. Wystawa „Malarstwo radością seniorów” jest swoistego rodzaju narzędziem do walki z powszechnie funkcjonującym mitem, że seniorzy są mało kreatywni, bierni, że nie chcą uczyć się nowych rzeczy. Ten rodzaj stereotypów szczególnie dotyka te osoby starsze, które dopiero w dojrzałym wieku maja możliwość rozwijania swoich pasji i talentów.

  Czytaj więcej: www.kobieta50plus.pl


  Organizatorzy:

  Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
  Forum 50+
  Najmniejsze Muzeum Świata

 • Prowadząca imprezę DOJRZAŁA KREACJA - Katarzyna Dowbor.

  Przeciw dyskryminacji


  Już po raz piąty, w ramach akcji "ZA RÓŻNORODNOŚCIĄ. PRZECIW DYSKRYMINACJI.", kolorowa ciężarówka Komisji Europejskiej pojawiła się na europejskich drogach. Kolejnym przystankiem była Warszawa. 5 - go października 2008 r. ciężarówka zatrzymała się na Placu Teatralnym i towarzyszyła imprezie FORUM 50+ Seniorzy XXI wieku!, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

  ZA RÓŻNORODNOŚCIĄ. PRZECIW DYSKRYMINACJI.” – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej prowadzi obejmującą całą Europę kampanię dotyczącą zwalczania dyskryminacji na gruncie rasy lub pochodzenia etnicznego, religii czy wierzeń, wieku, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Celem kampanii „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji” jest informowanie obywateli UE o ich prawach wynikających z prawodawstwa UE zwalczającego dyskryminację, jak również o pozytywnych skutkach różnorodności w miejscu pracy.  czytaj więcej
« poprzednia [1]  [2]  ... [25]  [26]