forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Kreatywna opieka, czyli co można robić z chorym w domu

W czwartek 27 marca w godzinach 17.30-19.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Przystanek Alzheimer", którego tematem będzie "Kreatywna opieka, czyli co można robić z chorym w domu".

Zajęcia odbędą się w siedzibie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" (ul. Andersa 13). Będą miały charakter warsztatowy. Celami zajęć są:

- poszerzenie wiedzy z zakresu aktywnej opieki nad osobą chorą
- uświadomienie roli kreatywności w pracy z osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne
- zachęcenie do zmiany lub korekty stylu opiekowania się chorym

Zajęcia są adresowane do osób, które aktywnie uczestniczą w procesie pomagania osobom cierpiącym na otępienia, szczególnie do opiekunów rodzinnych i zawodowych.

Warsztaty poprowadzi Piotr Czostkiewicz, trener (dyplom w katedrze dr Marcina Capigi na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego), trener kinezygerontoprofilaktyki, animator czasu wolnego pacjenta-seniora.

Zgłoszenia na zajęcia proszę przesyłać na adres:
przystanekalzheimer@gmail.com
Liczba miejsc ograniczona.