forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Przestrzeń dla Seniora - Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska rozpoczyna realizację projektu PRZESTRZEŃ DLA SENIORA – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie skierowanego do seniorów chcących działać na rzecz lokalnej społeczności seniorskiej.

W ramach projektu stworzymy Sieć Seniorów – „Łączników Dzielnicowych”,  którzy będą aktywnie działać na rzecz środowiska seniorskiego we własnych Dzielnicach.

Wspólnie z Urzędem Miasta oraz Seniorami biorącymi udział w projekcie, w partycypacyjny sposób wypracujemy model i zasady działania Sieci łączącej i kontaktującej środowisko seniorów ze strukturami UMK oraz Radą Seniorów.

Poszukujemy Seniorów, którzy chcą zdobyć umiejętności pozwalające im wpływać na własne otoczenie, angażować i wspierać swoją lokalną społeczność.  Seniorzy Ci staną się Liderami – Łącznikami Dzielnicowymi,  działającymi w Sieci Seniorów pośredniczącej między środowiskiem seniorskim a UMK i Radą Seniora, aktywnie wspierającymi swoją lokalną wspólnotę, pośredniczącymi w komunikowaniu i działaniu na rzecz jej potrzeb, aktywizującymi i angażującymi swoje otoczenie.


W ramach projektu  realizować będziemy:

wrzesień –październik 2014
Cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań animacyjnych, a także indywidualnych konsultacji, podczas których Seniorzy dowiedzą się m.in. czym zajmuje się samorząd i jak współpracować z lokalną władzą; jak pracować z grupą, współpracować, zarządzać zespołem i angażować do wizji zmiany; jak działają instytucje i organizacje działające na rzecz Seniorów. Wypracujemy również wspólnie model i zasady działania Sieci Senior Dla Seniora.

listopad – grudzień 2014
Realizację własnych, autorskich szkoleń  przez wyłonioną w pierwszym etapie projektu grupę najaktywniejszych seniorów – Liderów.

Wrzesień – grudzień 2014
Spotkania z p. Pełnomocnik ds. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
Spotkania z nowo powstałą Radą Seniora.


Projekt rusza  4 września i będzie trwać do 31 grudnia.

Strona internetowa projektu:  http://pracowniaobywatelska.pl/projekty/przestrzen-dla-seniorow

Osoba do kontaktu w sprawie projektu „Przestrzeń dla Seniorów”:
Ola Pohorecka                
tel: 792 803 113  e-mail: ola@pracowniaobywatelska.pl