forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Ścieżka do kultury z wolontariuszami kultury plus

Fundacja tu obok rozpoczyna realizację projektu „Ścieżka do kultury z wolontariuszami kultury plus”.

Celem projektu
jest przygotowanie i wspieranie wolontariuszy, którzy chcą pracować na rzecz swojego środowiska w szeroko pojętym obszarze kultury.

Projekt jest adresowany
przede wszystkim do dojrzałych mieszkańców Lublina. Jest kontynuacją wcześniejszej działalności fundacji tu obok, prowadzonego od dwóch lat programu „Wolontariusz Kultury +” i echem programów Wolontariusz Kultury, które prowadzone od pięciu lat przez Warsztaty Kultury cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Przez cykl warsztatów szkoleniowo-integracyjnych, bezpośrednie spotkania z twórcami i   animatorami kultury, chcemy aby uczestnicy sprawdzili sami, jak to jest być artystą i jak przygotowuje się imprezy i wydarzenia kulturalne.  Odwiedziny w różnych instytucjach kultury pomogą poznać je „od środka”, a praktyka podczas organizacji imprez może być początkiem własnej aktywności.

Drugi wątek programu wiąże się z działalnością obywatelską. Wspólnie sprawdzimy, jak jest zarządzane miasto, kto i w jaki sposób tworzy kulturę w mieście i w dzielnicach, jaki wpływ mogą mieć mieszkańcy na decyzje podejmowane przez władzęi co to właściwie jest „społeczeństwo obywatelskie”.

Ostatni, ale nie najmniej ważny, fragment programu wiąże się ze „ścieżką do kultury”, rozumiana i jako droga i jako sposób dotarcia do celu. Zadbamy o dobrą kondycję uczestników i wspólnie będziemy szukać skutecznych sposobów docierania do mieszkańców z informacją o tym, co ciekawego dzieje się w sąsiedztwie.

Realizując projekt, chcemy poszerzać grono odbiorców kultury, ułatwiać dostęp do kultury przez kierowane do konkretnych osób informacje o różnorodnych ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Chcemy wspierać potrzebę aktywności i interaktywności społecznej, artystycznej i intelektualnej uczestników. Chcemy wreszcie zapobiegać wykluczaniu części mieszkańców z uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Projekt będzie realizowany we współpracy z domami kultury „Skarpa” i „DDK Węglin” oraz z Warsztatami Kultury i Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

Zakładamy, że po zakończeniu projektu wolontariusze kultury plus z jednej strony będą mogli pełnić rolę liderów grup nieformalnych, działających w swoim środowisku lokalnym, z drugiej – będą stanowili grupę, która zna się i wzajemnie wspiera w działaniach, że będą kontynuować swoją aktywność społeczną i dobre relacje z fundacją tu obok. Liczymy też na wypracowanie efektywnych kanałów informacyjnych łączących instytucje kultury i mieszkańców.

Wszystkie spotkania zaczynamy we wtorki od 10.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 9 marca 2014 r.
 
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na stronie fundacji tu obok: www.tuobok.pl i na stronie www.wolontariuszkulturyplus.pl. Wypełnione formularze prosimy przysyłać  na adres e-mail: zapraszamy@tuobok.pl lub składać w wersji papierowej w Klubokawiarni MabookTa (ul. Popiełuszki 28). Więcej informacji pod numerami telefonów: 660 199 423 – do koordynatorki Marty Kurowskiej i do biura  fundacji tu obok – 609 123 409

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin.