forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Wybierz, kto będzie sprawował władzę w Europie!

Seminarium odbędzie się 19 marca w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

W pierwszej części spotkania zaproponowane zostaną najnowsze działania BIPE związane z informowaniem Polaków o majowych wyborach do PE i zachęcaniem do wzięcia w nich udziału. Następnie przedstawione będą uczestnikom seminarium spoty profrekwencyjne, które będą emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne w Polsce.

W drugiej części spotkania głos zostanie oddany przedstawicielom organizacji pozarządowych, którym w 2013 i 2014 roku przyznano granty Parlamentu Europejskiego na realizację projektów profrekwencyjnych. Projekty zaprezentują:

    Fundacja Schumana - "Spotkania z Parlamentem Europejskim"
    Centrum Edukacji Obywatelskiej - "Młodzi Głosują"
    Stowarzyszenie Art. 61 - "Mam Prawo Wiedzieć".

Uczestników spotkania zapraszamy do dyskusji.


Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie udziału w seminarium do 17 marca mailem na adres: epwarszawa@europarl.europa.eu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel: +48 22 595 24 70
fax: +48 22 595 24 80
www.europarl.pl
www.facebook.com/epwarszawa
www.twitter.com/PE_Polska