forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie

Dzisiaj chciałabym napisać o działaniach Pani Prof. dr hab. Ireny Lipowicz – Pani Rzecznik Praw Obywatelskich i BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. Chciałabym o tym szczególnie napisać w ramach mojego kolejnego wpisu, gdyż działania tej instytucji dotyczą osób starszych.

Przede wszystkim warto jeszcze raz przypomnieć, że w ubiegłym roku pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej powstała z udziałem wielu ekspertów i praktyków monografia pt. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.

Od razu przepraszam, że nie wymienię wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i napisanie rozdziałów w tej książce, ale tezy i postulaty, które się w niej znalazły na pewno są ważnym głosem w dyskusji o tym co i jak zmienić w politykach publicznych w starzejących się społeczeństwach. A rekomendacje, które się tam znalazły dotyczyły wielu obszarów: aktywności społecznej i kulturalnej seniorów, ochrony zdrowia osób starszych i ich potrzeb opiekuńczych, kultury fizycznej, edukacji jak i zatrudniania osób starszych. W monografii jest też poruszonych wiele innych aspektów takie jak: bezpieczeństwo socjalne, dostęp do dóbr i usług konsumpcyjnych oraz finansowych, planowanie przestrzenne, mieszkanie, wizerunek starości jak i można przeczytać o ekonomicznych wymiarach procesu starzenia się populacji (srebrna gospodarka).

Wszystkich, którzy nie znają tej publikacji polecam link w Internecie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/strategie-dzia%C5%82ania-w-starzej%C4%85cym-si%C4%99-spo%C5%82ecze%C5%84stwie-ebook
 
Kontynuując debatę jak ma wyglądać polityka wobec i dla osób starszych dodatkowo są organizowane w całej Polsce seminaria z udziałem Pani Rzecznik – Pani Profesor Ireny Lipowicz.  Między innymi ostatnio w Katowicach odbyło się takie spotkanie z cyklu konsultacji społecznych monografii. Spotkanie odbyło się 10.06 br zorganizowane przez Śląskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Warto, zainteresować się kalendarzem
tych wydarzeń (proszę zajrzeć na stronę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), gdyż to jest unikalna okazja, aby porozmawiać o potrzebach zmian w politykach dotyczących osób starszych  w gronie ekspertów i też mieć możliwość zgłoszenia swoich postulatów.

 Dr Jolanta Perek-Białas
SGH i UJ           

Poprzednie wpisy (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16)