forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Trzy dokumenty w Wigilię….jak Trzej Królowie….

I chciałoby się powiedzieć, że „stało się…” co wiąże się ze Świętami Bożego Narodzenia, ale „stało się..”, gdyż w Wigilię, w dniu 24 grudnia 2013. Rada Ministrów przyjęła (uchwaliła) trzy - ważne dla środowiska seniorów - dokumenty:

- Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020,
- Rządowy Program rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) oraz
- Program „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+“.

Obszerne relacje są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak i na stronie www.senior.gov.pl

Pewnie coś powinnam dodać, ale jeszcze raz przekazuję, że warto i trzeba zapoznać się z tymi dokumentami i w dalszej kolejność czekać na już konkretne działania związane z wyznaczeniem kierunków interwencji w zakresie polityki senioralnej jak i rynku pracy.

Jak dla mnie jest to wielkie wydarzenie, że seniorzy są dostrzegani, zapraszani, konsultuje się z nimi różne dokumenty, programy, spotyka się z nimi, przy okazji Świąt oczywiście też, ale przecież nie tylko, co w tym roku – 2013, nie tylko w 2012 (w Roku Aktywnego Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej) wielokrotnie miało miejsce.

Jednak nasuwają się pytania: czy uda się wykorzystać tą szansę i dalej ją rozwinąć? Czy środowisko seniorów obecnych, ale też przyszłych seniorów będzie na tyle świadome różnych możliwości i będzie miało wystarczającą chęć działania i bycia aktywnym? To są ważne pytania, gdyż nawet najlepiej napisane programy nie pomogą, gdy nie będzie tego „zaskoczenia”, tej „iskry działania”, aby coś zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Wiadomo, że każde pokolenie jest inne, nie znaczy, że lepsze czy gorsze, ale po prostu inne i trzeba mieć cały czas aktualne i ponadczasowe myślenie o tym, co może, a co musi być wspierane przez państwo tu i teraz, a co powinno i może być wspierane „za chwilę”, tak aby właśnie „zaskoczyły” różne pomysły i rekomendacje.

Ja jestem optymistką i wierzę, że zarówno obecni jak i przyszli seniorzy będą coraz lepiej się odnajdować w tych, tak szybko zmieniających się warunkach, że nikt nie będzie miał poczucia wykluczenia. Jednak mimo optymizmu jestem też realistką i wiem, że nawet najlepsze chęci i motywacja musi mieć odpowiednio możliwość realizacji, dzięki sprawności fizycznej i umysłowej. A więc wracamy do tego, że to zdrowie jest najważniejsze i jak często nie traktujemy poważnie słów, gdy ktoś życzy tylko lub aż znów „zdrowia”. Jednak patrząc na wszystkie te trzy dokumenty to okaże się znów bezspornie, że zdrowie jest podstawą działań i oby zawsze nam dopisywało… czego wszystkim nam na Nowy Rok życzę serdecznie.

Jolanta Perek-Białas
SGH i UJ

Poprzednie wpisy (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29)