forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Wolontariat osób starszych

Po ostatnim trudnym tygodniu przyszedł czas refleksji nad tym, co się udało zrobić, a co jest jeszcze do zrobienia w zakresie różnych spraw związanych z polityką senioralną w Polsce.

I tak sobie myślę, że ważne jest to, jak działamy w terenie, aby też w praktyce sprawdzać co i jak można zrobić dla swoich społeczności lokalnych.

Dlatego wracam dziś do tematu, który tak żywo jest dyskutowany w Polsce tj. wolontariat osób starszych [od razu polecam publikację GUS „Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011”; red. Goś-Wójcicka K., Nałęcz S., Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2012,  s.12].

Wolontariat jest ważny i dlatego bierzemy go pod uwagę przy ustalaniu indeksu aktywnego starzenia w obszarze aktywności społecznej osób starszych [por. Zaidi et al., 2013 i strona indeksu]. W indeksie wykorzystano informację, że w Polsce około 5% osób w wieku 55+ na podstawie Europejskiego Badania Jakości Życia (EQLS) podejmowało się pracy społecznej jako wolontariusz. Z kolei sondaż Eurobarometru z tego samego roku (2011) wykazał, że wolontariuszami w 2011 roku było 12% Polaków wieku 55+. Tak czy inaczej, średnia dla UE to około 15%, a więc jesteśmy jeszcze poniżej średniej, nawet gdybyśmy się zaczęli spierać które badanie jest bliższe prawdy o polskim wolontariacie osób starszych….

I dlatego chciałabym dzisiaj jeszcze napisać o ciekawym projekcie, z którym miałam okazję  zapoznać się w ubiegłym tygodniu.

Okazało się, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem WIOSNA w Krakowie uruchomili nowy projekt „50+dojrzali, potrzebni, kompetentni” - projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sam projekt ma charakter pilotażowy i z założenia ma być w ramach niego wypracowane i potem ewentualnie wdrożony innowacyjny model pracy wolontariuszy w wieku 45+ z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku 50+.

Idea sama w sobie jest ciekawa. Inicjatywa polega na wsparciu innej osoby – rówieśnika/rówieśniczki w tym, aby nie załamała się, gdy nie ma pracy, aby nie poczuł się wykluczony. Projekt ma działać na podobnych zasadach jak wsparcie dla dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie. W projekcie wdrożone będą elementy metodologii z projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, który przez Stowarzyszenie WIOSNAjest realizowany od kilku lat w całej Polsce. Jest to inspirujący przykład działań. Pokazuje jak młodzi ludzie mogą pomagać dzieciom w rozwijaniu siebie i swoich talentów [szczególnie polecam reklamę jak na Śląsku zachęcano osoby do udziału w projekcie! Super akcja z górnikiem!].

W przypadku projektu „50+…” główny akcent ma być położony na inspirujące spotkania indywidualne i grupowe, które będą trwały przez okres kolejnych 10 miesięcy. Każdy z uczestników projektu otrzyma osobistego wolontariusza - osobę aktywną, mającą sukcesy zawodowe, ale też otwartą, potrafiącą pracować z drugim człowiekiem, wydobywając jego potencjał. To może być impuls, że osoby się zmotywują do działania, do aktywności….

Ponadto osoby bezrobotne w wieku 50+ będą brały udział w spotkaniach grupowych, gdzie spotkają  inspirujących ludzi, nawiążą nowe kontakty, będą uczestniczyć w ciekawej społeczności.  Nie będzie to jednak grupa wsparcia, ale spotkania prowadzone przez ciekawe osoby z lokalnych społeczności.

Wykorzystując z kolei doświadczenie Stowarzyszenia WIOSNA w organizacji staży, w projekcie zaplanowano dla uczestników przygotowanie „wartościowych” staży (w małopolskich firmach, instytucjach, organizacjach pozarządowych, gdzie wdrożone będą odpowiednie standardy).

I teraz najważniejsze, obiecałam, że pomogę w promocji tego projektu i dlatego o tym piszę. Aktualnie prowadzony jest nabór wolontariuszy 45+ - z co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym; mogących poświęcić trochę czasu na pracę z drugim człowiekiem - nie zabiera dużo czasu, gdyż jest rozłożone na dłuższy okres tj. 10 miesięcy. Wolontariusze będą również zapraszani na wybrane inspirujące spotkania grupowe i otrzymają profesjonalne przeszkolenie.

Jeśli ktoś jest zainteresowany niech kontaktuje się ze Stowarzyszeniem WIOSNA – znana organizacja ze „Szlachetnej Paczki” lub z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Mam świadomość, że jest to oferta tylko dla osób z Małopolski, ale może warto zobaczyć i podzielić się doświadczeniami lub może jakoś inaczej wykorzystać to co się robi w Małopolsce, u siebie w regionie (przykład współpracy - organizacja pozarządowa i instytucja publiczna rynku pracy).

I może na początek kilkanastu wolontariuszy to nie jest dużo, ale kiedyś Szlachetna Paczka zaczynała od 30 rodzin, a teraz proszę jakie pospolite ruszenie w grudniu mamy w całym kraju. Może będzie też podobnie z tym naszym wolontariatem osób starszych. Być może zaskoczymy Europę osiągając porównywalny do średniej lub wyższy wskaźnik w zakresie wolontariatu osób 55+.

Jolanta Perek-Białas
SGH i UJ

Poprzednie wpisy (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),(22), (23), (24), (25), (26), (27)