forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Third Age in the Twenty First Century Awards

The aim of the project ‘Third Age in the Twenty First Century Awards’ is to provide a regular event for the Polish not-for-profit sector, mainly NGOs working with and for the people in their third age. The aim of this project is to evaluate the effectiveness of the projects undertaken. 

The committee of the competition consists of representatives of the Steering Committee of the ‘FORUM50+ Seniors of the Twenty First Century’. The committee makes decisions related to regulations, order and any questions that may arise during the event. 

The panel of judges consists of
individuals from the outside of the coalition, representatives of local government sector, business sector and media.

TERMS AND CONDITIONS OF THE COMPETITION, GENERAL COMPETITION RULES