forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Jury konkurs Seniorzy XXI wieku:

Przedstawiamy sylwetki członków jury Konkursu: Seniorzy XXI wieku!


Marzena Breza, doktor nauk ekonomicznych, kierująca Departamentem Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przewodnicząca Zespołu ds. polityki społecznej na rzecz osób starszych. Zajmuje się przede wszystkim działaniami dotyczącymi osób dojrzałych, aktywnego starzenia i współpracą z organizacjami działającymi dla osób starszych.


Marta Parzych, Pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. W Wydziale Pomocy Dziecku i Rodzinie pracuje w zespole zaangażowanym w działania na rzecz seniorów w Warszawie. Zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi domów pomocy społecznej z terenu m.st. Warszawy. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, w tym kombatanckimi, działającymi na rzecz osób starszych. W ramach współpracy z ngo’sami nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań zleconych oraz wspiera organizacyjnie imprezy ogólnomiejskie dedykowane osobom starszym. Jest przedstawicielem Ratusza w Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów. Pracuje przy wdrożeniu i konsultowaniu projektu programu „Warszawa Przyjazna Seniorom”, którego głównym celem jest poprawa jakości życia seniorów.


Zofia TelakowskaZofia Telakowska – założycielka firmy 4xZ, absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i the University of Sydney, Graduate School of Business  w Sydney, gdzie uzyskała  stopień  MBA. Certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma.  Ma długoletnie doświadczenie w optymalizacji i wdrażaniu procesów tak operacyjnych jak strategicznych.  Przez 15 lat pracowała jako menadżer wysokiego szczebla w międzynarodowej firmie Johnson&Johnson prowadząc wiele projektów wdrożeniowych zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich. Doradzała też we wdrożeniach strategii oddziałom firmy w Austrii i Afryce Południowej.  W 2008 założyła  firmę 4xZ, gdzie pracuje jako konsultant specjalizujący się we wdrożeniu strategii, optymalizacji procesów biznesowych, budowie systemu istotnych wskaźników. Więcej informacji o ofercie firmy można znaleźć na stronie WWW.4xZ.com.pl
Zofia Telakowska jest również wykładowcą Collegium Civitas, gdzie wykłada nowoczesne metody zarządzania.


Małgorzata Siewierska, konsultant z ponad 7-letnim doświadczeniem w branży komunikacyjnej. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów dla klientów sektora farmaceutycznego i medycznego oraz kampanii społecznych i edukacyjnych  w tym na rzecz osób starszych. Realizowała projekty dla takich klientów, jak: Grupa Adamed, Zentiva - Sanofi Aventis (Zentiva-zmieniamy przyzwyczajenia),  SCA Hygiene, Holbex, Danone,  Tymbark,  Gedeon Richter, Becton Dickinson, Celon Pharma.  Współtworzyła razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce raport „Badania kliniczne – eksperyment „na ludziach” czy dla ludzi”; koordynowała projekt „Żywność funkcjonalna – czyli co ma Polak na talerzu”.


Dorota Setniewska, absolwentka dziennikarstwa. Od ponad 10 lat zajmuje się promocją, PR-em i komunikacją w organizacjach pozarządowych. Prowadziła ogólnopolską kampanię rzecznictwa problemu wykluczenia mieszkaniowego;  brała udział w przygotowaniu i realizacji kampanii społecznych, związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Estera Szulc, B2C Marketing Coordinator  w firmie SCA Hygiene. Na co dzień pracuje dla marki TENA producenta artykułów przeznaczonych dla osób z dolegliwością nietrzymania moczu (NTM). Dodatkowo, koordynuje działania edukacyjne kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła” skierowanej do osób z problemem NTM. Celem kampanii jest edukowanie społeczeństwa na temat możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez osoby dotknięte problemem nietrzymania moczu, obalenie mitów na temat NTM jako dolegliwości osób starszych i schorowanych oraz zachęcenie kobiet do poruszania tego tematu podczas rozmowy ze swoim lekarzem. Kampanię wspierają wybitni eksperci z dziedziny ginekologii i urologii.

Więcej informacji o konkursie: http://www.forum50.org/a/konkurs/konkurs-seniorzy-xxi-wieku-edycja-druga/0