forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Konkurs: Seniorzy XXI wieku. Edycja druga

Celem projektu Konkurs: Seniorzy XXI wieku. jest stworzenie cyklicznego rozpoznawalnego prestiżowego konkursu w Polsce dla branży III sektora, organizacji działających na rzecz osób starszych, w którym oceniana jest skuteczność projektów, spójność założeń projektu oraz jego rezultatów.

Organizatorem konkursu jest: koordynator koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku.

Komitet konkursu Seniorzy XXI wieku. stanowią przedstawiciele Komitetu Sterującego  FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. Komitet jest ciałem decyzyjnym we wszelkich kwestiach regulaminowych, porządkowych i spornych na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu.

Jury stanowią osoby nie będące członkami koalicji, przedstawiciele wszystkich sektorów oraz mediów. <Jury>

Harmonogram Konkursu: Seniorzy XXI wieku – edycja II:

- 1-2.10.2013 ogłoszenie konkursu

- 31.10.2013 (czwartek) godz. 15.00 - nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (wersja elektroniczna i papierowa). Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres: ESPAR 50+, ul. Marymoncka 34, AWF Warszawa (Pawilon Związków Sportowych), pokój nr 2, 00-968 Warszawa; z dopiskiem „Zgłoszenia Seniorzy XXI wieku”

- 4-8.11.2013 (piątek) godz. 15.00 - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (wersja elektroniczna i papierowa).  Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres: ESPAR 50+, ul. Marymoncka 34, AWF Warszawa (Pawilon Związków Sportowych), pokój nr 2, 00-968 Warszawa; z dopiskiem „Zgłoszenia Seniorzy XXI wieku” - ważna data stempla pocztowego.

- 11-13.11.2013 -  w sytuacji braków formalnych w nadesłanych materiałach informacja o potrzebie uzupełnienia dokumentów przez Zgłaszającego.

- 14-15.11.2013 – uzupełnienie zgłoszonych przez Komitet Konkursowy braków formalnych przez Zgłaszającego.

Obrady Jury:

- do 30.11.13 - Etap 1 – ocena on-line
- do 10.12.13 – Etap 2 – obrady na żywo

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:
kontakt@forum50.org
W sprawach dotyczących nadesłanych zgłoszeń kontaktować się będzie Aleksandra Suchenek
asuchenek@espar-50.org

Dokumenty konkursowe:
Regulamin -  (do pobrania)
Formularz konkursowy - (do pobrania)

Patron konkursu:
Patronat honorowy: