forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Laureaci I edycji konkursu Seniorzy XXI wieku

W pierwszej edycji konkursu mogły brać udział jedynie organizacje członkowskie koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. 19 grudnia 2012 roku podczas konferencji zamykającej Europejski Rok 2012 z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Minister Czesławy Ostrowskiej, Senatora Mieczysława Augustyna oraz Posła na Sejm Michała Szczerby zostały wręczone statuetki Laureatów konkursu oraz zaprezentowane zwycięskie projekty.
  1. Laureatem konkursu w kategorii projekt długoterminowy został projekt: "Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka" realizowany przez organizację ZM PKPS w Tczewie.
  2. Laureatem konkursu w kategorii projekt akcyjny został projekt: „Dar czasu i serca” realizowany przez organizację Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
dr Marta Gaworska

I edycja konkursu Seniorzy XXI wieku.