forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Laureaci II edycji konkursu Seniorzy XXI wieku

W pierwszej edycji konkursu mogły brać udział jedynie organizacje członkowskie koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy także organizacje niezrzeszone w koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. W środę 18 grudnia zebrało się grono Jury by wyłonić najskuteczniejszy projekt 2013 w kategorii projekt akcyjny, projekt długoterminowy.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i gratulujemy realizowanych projektów.

Założeniem konkursu zgodnie z Regulaminem było wyłonienie i nagrodzenie statuetką jednego zwycięskiego projektu w kategorii: projekt akcyjny i jednego w kategorii projekt długoterminowy. Decyzją Jury oraz komitetu organizacyjnego przyznane zostały także wyróżnienia w obydwu kategoriach.

Jest mi niezmiernie poinformować, że najskuteczniejszym projektem 2013 roku zostały:
- w kategorii projekt długoterminowy: projekt "Dancing Międzypokoleniowy" realizowany przez The Creators (Fundację Nizio).

- w kategorii projekt akcyjny: projekt "VI Juwenalia III Wieku" realizowane przez Fundację AVE.

W konkursie zostały przyznane także wyróżnienia:
- w kategorii projekt akcyjny: projekt Weekend z kulturą. Teatr na Ludową Nutę realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki  

- w kategorii projekt długoterminowy:
Senior FIT: Fitness i Turystyka dla seniorów realizowany przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

Seniorada realizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER"

AS 60+. Edukacja na rzecz aktywnego starzenia się w Tczewie realizowany przez Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Serdecznie gratulujemy!

Laureaci I Edytki konkursu Seniorzy XXI wieku:
  1. Laureatem konkursu w kategorii projekt długoterminowy został projekt: "Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka" realizowany przez organizację ZM PKPS w Tczewie.
  2. Laureatem konkursu w kategorii projekt akcyjny został projekt: „Dar czasu i serca” realizowany przez organizację Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
dr Marta Gaworska