forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Bądź blisko

"Bądź blisko - kampania przeciw samotności i społecznej izolacji osób starszych"Cel:

 • Przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu osób starszych w Polsce, wprowadzenie głosu/opinii osób starszych w proces decyzyjny - nic o nas bez nas

 • Kształtowanie polityki społecznej przyjaznej osobom starszym, w tym z uwzględnieniem wykluczonych i najbardziej pokrzywdzonych


Metodologia i opis ogólny projektu:

Projekt zawiera 3 moduły, które zgodnie z harmonogramem będą realizowane od  listopada 2008 do kwietnia  2011.

 • Badanie - ogólnopolskie badanie zrealizowane zostanie na reprezentatywnej grupie osób powyżej 65 roku życia. Merytorycznie, ilościowe i jakościowe badanie nadzorowane będzie przez dr Jolantę Perek-Białas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony Szkoły Głównej Handlowej badanie prowadził będzie dr Paweł Kubicki

 • Warsztaty konsultacyjne - w 16 regionach przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne mające zaprezentować wyniki badania, ich celem będzie także poznanie opinii osób starszych na temat problemu samotności i osamotnienia

 • Kampania - zaplanowana na rok 2010 będzie uwzględniała problem ubóstwa. Strategia kampanii oparta będzie na wynikach badania i konsultacji z osobami starszymi.

 Rezultaty:

 •  Opracowanie Polskiej Strategii Przeciwdziałania Samotności

 • Wzmocnienie regionalnych organizacji Forum 50+

 • Stworzenie sieci kontaktów pomiędzy regionalnymi ngo i osobami decyzyjnymi w regionach na szczeblu samorządowym

 • Stworzenie portalu www.badzblisko.pl


Harmonogram:

 

1 rok  - listopad 2008 – kwiecień 2009

2 rok  - maj 2009 – kwiecień 2010

3 rok  - maj 2010 – kwiecień 2011


Partnerem projektu są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.1  2 3 4 5 następna strona