forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

EuROPEAN

EuROPEAN - Międzynarodowy projekt przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych

1 grudnia 2009 Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego projektu dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych. Celem projektu EuROPEAN jest stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej poświęconej zapobieganiu przemocy wobec osób starszych.

Liderem projektu jest holenderska organizacja ANBO, partnerami są organizacje ze Słowacji (Fórum pre pomoc starším – národná siet), Czech (Zivot 90), Słowenii (ZDUS), Grecji (KMOP), Włoch (Anziani E non Solo), Austrii (EURAG Austria), Irlandii (AgeAction) i Holandii (Movisie).

Projekt ma się przyczynić do zwiększenia ochrony osób starszych przed wykorzystywaniem i lekceważeniem, aby mogły żyć godnie i bezpiecznie. Cel ma być osiągnięty poprzez stworzenie sieci informacyjnej, która rozpowszechni informacje na temat zapobiegania przemocy wobec osób starszych i połączy ekspertów oraz zainteresowane grupy (naukowców, polityków, organizacje pozarządowe, prawników i in.). Projekt EuROPEAN został zaprojektowany w taki sposób, iż pozwala na włączenie się w tworzenie sieci informacyjnej poprzez współtworzenie strony www.preventelderabuse.eu.


Kontakt:
Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA”
Ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Email: Fundacja-jakobieta@o2.pl
Tel. 0 694 45 16 04

Więcej informacji: www.preventelderabuse.eu

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA Koordynator płaszczyzny Forum 50+ informuje, że w ramach projektu "EuROPEAN – międzynarodowy projekt przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych"  opracowane zostałot Streszczenie „Zarysu problematyki i rekomendacji działań” projektu EuROPEAN”