forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Konkurs Forum 50+. Seniorzy XXI wieku.

Celem projektu Konkurs: Seniorzy XXI wieku. jest stworzenie cyklicznego rozpoznawalnego prestiżowego konkursu w Polsce dla branży III sektora, organizacji działających na rzecz osób starszych, w którym oceniana jest skuteczność projektów, spójność założeń projektu oraz jego rezultatów.


Organizatorem konkursu jest: koordynator koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku.

Komitet konkursu Seniorzy XXI wieku. stanowią przedstawiciele Komitetu Sterującego  FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. Komitet jest ciałem decyzyjnym we wszelkich kwestiach regulaminowych, porządkowych i spornych na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu.

Więcej informacji o konkursie: http://www.forum50.org/a/konkurs/konkurs-seniorzy-xxi-wieku-edycja-druga/0

Informacje o I edycji konkursu: http://www.forum50.org/a/konkurs/laureaci-i-edycji-konkursu-seniorzy-xxi-wieku/0