forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

WŁĄCZwiek

Międzynarodowy projekt „WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów” zajmuje się tematem włączenia w nurt społeczny osób wykluczonych wspierając ideę odnowionej Metody Otwartej Koordynacji w obszarze ochrony społecznej i wykluczenia społecznego: “INCLUSage - Promotion of Debates on Social Inclusion in Support of the Reinforcement of the OMC on Social Protection & Social Inclusion”

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans „Social Protection and Integration” (linia budżetowa 04 040 102, program PROGRESS) i oprócz Polski uczestniczą w nim: Niemcy, Czechy, Finlandia, Irlandia, Słowacja i Bułgaria. Liderem projektu jest organizacja AGE PLATFORM z siedzibą w Brukseli.

Głównymi celami projektu „WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów” są:

-    wzmocnienie dialogu społecznego dotyczącego włączenia w nurt społeczny wykluczonych osób starszych na poziomie krajowym i regionalnym

- rozpoczęcie dyskursu publicznego angażującego różnych partnerów i osób zainteresowanych na płaszczyźnie zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej, w celu wypracowania modelu współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową a organizacjami seniorskimi działającymi w Polsce

-    zwiększenie liczby osób starszych zaangażowanych w procesy kształtowania polityk ich dotyczących

wypracowanie narzędzi w celu zaangażowania osób starszych w kształtowanie i opracowywanie polityki ochrony socjalnej i integracji społecznej

W ramach projektu w każdym kraju zaplanowano spotkania przygotowawcze i debaty. W Polsce odbędą się :

    * spotkania konsultacyjne w 16 regionach, w których uczestniczyć będą  osoby starsze doświadczające ubóstwa i  wykluczenia społecznego oraz decydenci.
    * debaty ogólnokrajowe w Europejskim Dniu Solidarności między pokoleniami tj. 29 kwietnia 2009 i 29 kwietnia 2010 oraz w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych tj. 1 października 2009 i 1 października 2010.

Koordynator projektu:
Halina Potocka
Mobile: +48 694 45 16 04
E-mail: forum50plus@free.ngo.pl

Patronat medialny nad projektem objął portal ngo.pl   

Partnerem projektu jest m. st. Warszawa

05.02.09, Pruszków, Warsztaty


30.03.09, Warszawa, Debata w Urzędzie Miasta


29.04.09, Warszawa, Debata w Senacie


10.09.2009, Warszawa, "mali bracia Ubogich" debata


1.10.09, Warszawa, Forum Polityki Społecznej


22-23.10.09, Sztokholm, Konferencja


10-12.12.09, Warszawa, XI Zjazd Naukowy PTG


19-20.02.10, V Zjazd FORUM50+


6.05.2010, Warszawa, Debata w NIZP


15.06.2010, Warszawskie rady Seniorów


7.12.2010, Bruksela, Konferencja
1  2 3 4 5 6 7 8 9 następna strona