forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Wszystko o Alzheimerze

"Wszystko o chorobie Alzheimera" to nowa propozycja projektu na łamach naszej strony. Od 20.11.2013 rusza cykl artykułów związanych z chorobą Alzheimera. Do realizacji projektu zaprosiliśmy Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie - jedną z organizacji członkowskich FORUM 50+.

Seniorzy XXI wieku. specjalizującą się w temacie. Opiekunem merytorycznym projektu oraz autorem tekstów jest Edyta Długosz-Mazur - członek Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskieo, psycholog, doświadczenie zdobyła pracując na Oddziale Psychogeriatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, obecnie prowadzi dwie plaćówki pobytu dziennego dla chorych w Lublinie-  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera "Mefazja" i jego Filię "Memory", członkini Koalicji na Rzecz Powstania Narodowego Programu Alzheimerowskiego w Warszawie, Społecznej Rady Seniora przy Prezydencie Miasta Lublin oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.
W każdą środę tygodnia do 18 grudnia zapraszamy do lektury tekstów.

Poniżej pozostawiamy tematy artykułów i zachęcamy do lektury.


1.Czy powinniśmy się bać choroby Alzheimera? (20.11.2013)

2 . Przebieg choroby Alzheimera w trzech, a nawet siedmiu stadiach.

3. Sposoby radzenia sobie z chorym, zaburzenia zachowania, agresja, zaburzenia snu.

4. Inne niż Alzheimer przyczyny otępienia

5. Terapia pozafarmakologiczna, organizacja opieki i pomocy w Polsce -  gdzie szukać pomocy?

Koordynatorka
Marta Gaworska