forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Fundacja "Emeryt"

FUNDACJA „EMERYT”
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 8
tel./fax 22-620-40-44, 22-253-70-37
e-mail: seniorzy@fundacja-emeryt.org
www.fundacja-emeryt.org

Fundacja „EMERYT”
została założona w 1992r. przez grupę emerytów i rencistów. Jesteśmy organizacją charytatywną, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzenia aktywności seniorów jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej jak również występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych.

Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Kapitałem Fundacji są ludzie – emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, bogate doświadczenie i czas – w myśl idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

Nasza działalność pomocowa realizowana jest w różnych formach, a w szczególności;
 • edukacja w zakresie wiedzy praktycznej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym – Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – powołany 31 grudnia 2012r.,
 • wypożyczalnia wózków inwalidzkich,
 • kabina rehabilitacyjna z urządzeniami ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych, stawów barkowych i kończyn dolnych,
 • przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie, 
 • rozliczanie PIT seniorom,
 • uczestnictwo Seniorów w kulturze, 
 • turystyka i rekreacja Seniorów,
 • wkład w dziedzictwo narodowe poprzez realizację własnego projektu pn. ZAPISAĆ W PAMIĘCI POKOLEŃ  ROK  2012 – 20 DĘBÓW NA DWUDZIESTOLECIE, które zasadziliśmy  w parkach m. st. Warszawy.

Przez cały okres swojej działalności Fundacja „EMERYT” występowała do władz w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. W tym zakresie współdziałamy  z innymi organizacjami seniorów oraz uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego.

Za szczególne osiągnięcie uważamy opracowanie w 2011 r. pisma pt. "Stanowisko adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie godnej starości" sygnowanego przez wiele organizacji seniorów o zasięgu krajowym, którego rezultatem było utworzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej oraz Rady d/s Polityki Senioralnej której jesteśmy członkiem.