forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA

Misją Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć, przeciwstawienie się wykluczeniu społecznemu, odkłamanie stereotypów przypisanych dojrzałym kobietom, zmiana wizerunku kobiety przed i po pięćdziesiątce, propagowanie aktywnego stylu życia. 

Poprzez realizowane ważnych społecznie projektów JA KOBIETA pokazuje piękno i uroki życia przed i po pięćdziesiątce, nowe szanse pojawiające się wraz z dojrzałością.  Uświadamia babciom, mamom, siostrom, koleżankom, że aktywny styl życia jest w zasięgu ręki każdej kobiety. Dodaje skrzydeł, mówiąc o problemach wieku dojrzałego, nie bojąc się trudnych tematów.

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA prowadzi portal społecznościowy www.kobieta50plus.pl  oraz  fanpage

Kontakt: Centrum Organizacji Pozarządowych  ul. Szpitalna 5 lok. 5   00-031 Warszawa 0694 45 16 04  e-mail  fundacja-jakobieta@o2.pl