forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)


Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA) powstało w grudniu 1998 r., w rejestr stowarzyszeń zostało wpisane w lutym 1999 r., a w 2004 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

LSA działa na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i pokrewnymi otępieniami. Schorzenia te polegają na postępujących zaburzeniach pamięci, powodując całkowite uzależnienie chorego od opiekuna.

Od ponad dziesięciu lat działamy na rzecz upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, walczymy o godność osób chorych. Wspieramy chorych i opiekunów udzielając pomocy w codziennym sprawowaniu opieki nad chorym członkiem rodziny poprzez:

 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „MEFAZJA” (od 2000 roku)
 • szkolenia i warsztaty dla rodzin
 • prowadzenie Centrum Informacji Alzheimerowskich
 • prowadzenie badań wczesnego wykrywania zaburzeń pamięciowych „Zbadaj Swoją Pamięć”
 • opracowywanie i wydawanie poradników dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera
 • udostępnianie fachowej literatury
 • comiesięczne spotkania
 • weekendy dla osób z chorobą Alzheimera
W wydzierżawionych od Miasta pomieszczeniach, po przeprowadzeniu generalnego remontu w 2004 r. i remoncie podjazdu (zgodnie z łamaniem barier architektonicznych) stworzyliśmy nowoczesny, przytulny, przyjazny Dom dla naszych podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „MEFAZJA” zapewnia fachową opiekę pielęgniarsko-terapeutyczną, poprawiającą kondycję fizyczną i uaktywniającą pamięć. Współpracujemy ze specjalistami (psychiatra, neurolog, neuropsycholog).

Przedstawicielki Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego Wiesława Karczewska - Grabias i Edyta Długosz – Mazur działają w organizacjach polskich i zagranicznych, działają w organizacja parasolowych: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i FORUM 50+, mają znaczący głos w podejmowanych działaniach na rzecz osób starszych.

Dzięki naszej profesjonalnej opiece osoby dotknięte chorobą Alzheimera z często towarzyszącymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami psychicznymi, bądź innymi otępieniami, odzyskują pewność siebie, czują się bardziej potrzebne, mniej zagubione, szybciej akceptują nowe otoczenie, a opiekunowie uzyskują wsparcie w codziennych zmaganiach z chorobą najbliższej osoby, której staramy się podarować wyższy standard życia.

Kontakt:

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE

20-205 LUBLIN, ul. TOWAROWA 19.

tel. 81 44 44 544, www.lsa.lublin.pl, e-mail: lsa@lsa.lublin.pl