forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” od 2004 r. prowadzi w Poznaniu „Dom Seniora na Świerczewie”.  Rokrocznie realizuje projekty konkursowe dla ponad 100 osób po 60. roku życia, we współpracy z Miastem Poznań z Wojewodą Wielkopolskim oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Misją stowarzyszenia jest wspieranie seniorów w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej jakości życia aby starość, która jest naturalnym etapem życia człowieka, oznaczała godność i dalszą aktywność.

Stowarzyszenie stwarza osobom starszym warunki zdrowego starzenia się poprzez ofertę uczestnictwa w działaniach zwiększających aktywność psychofizyczną oraz  działaniach edukacyjnych o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym, takich jak:

-    warsztaty treningu pamięci
-    warsztaty autoprezentacji
-    warsztaty gimnastyki usprawniającej
-    warsztaty gimnastyki wodnej na basenie
-    warsztaty informatyczne
-    warsztaty finansowe
-    warsztaty plastyczne
-    warsztaty świetlicowe
-    spotkania informacyjno-edukacyjne
-    wykłady specjalistów
-    klasyczny masaż usprawniający
-    światłoterapia oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych
-    międzypokoleniowe imprezy integracyjne
-    salonik towarzyski
-    życie kulturalne, oświatowe i rekreacyjne

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w obchodach europejskiego Roku Aktywizacji Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Na zaproszenie Fundacji „Ja Kobieta”
wzięło udział w ogólnopolskim projekcie „Finanse na 50+” realizując w Poznaniu seminarium i warsztaty w Banku Pekao SA.

W ogłoszonym przez Senat RP konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” stowarzyszenie zdobyło 4 miejsce, w skali województwa wielkopolskiego, za przedstawione jako dobra praktyka działania na rzecz seniorów.

W konkursie „Aktywny Europejczyk 55+”
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Babiraj - pod patronatem europoseł Sidonii Jędrzejewskiej - stowarzyszenie w kategorii „Projekt” zajęło I miejsce, uhonorowane wyjazdem do Brukseli.

Na zaproszenie Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia Się stowarzyszenie uczestniczyło w debacie pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość?”

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"
Dom Seniora na Świerczewie, ul. Grabowa 22 B, 61-473 Poznań, tel. 61 22 34 954, kom. 691 522 988
e-mail: swierczewskikrag@tlen.plwww.swierczewskikrag.rejtravel.pl