forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich  walczy z izolacją i osamotnieniem osób starszych.

Organizacja, to setki wolontariuszy, którzy angażują się w przeciwdziałanie marginalizacji seniorów oraz w budowę porozumienia między pokoleniami.

Wszystko to sprawia, że samotne starsze osoby odzyskują sens życia, odkrywają w sobie nowe pokłady energii, zainteresowania i talenty. Mają z kim dzielić się swoimi troskami i radościami. Znów ośmielają się marzyć!


Oto niektóre z działań i projektów Stowarzyszenia:

Spotkania indywidualne wolontariuszy z Podopiecznymi w domach lub odwiedziny w domach pomocy społecznej.

Wolontariusze organizacji to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele.

Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy...

Podejmowanie wspólnych międzypokoleniowych działań, które mają wyprowadzić samotne osoby starsze z izolacji oraz integrować pokolenia (zob. jeden z takich projektów)

Nieodpłatne konsultacje specjalistyczne dla seniorów (z dziedzin: prawa, medycyny, pracy socjalnej, psychologii)

Różnego typu warsztaty plastyczne oraz ruchowe, spotkania tematyczne w siedzibie „mbU”, zajęcia językowe, wyjścia do muzeów, kina, teatru, wspólne spacery...

Wernisaże prac naszych podopiecznych

Seniorzy mają różne ciekawe pasje i  talenty, są one odkrywane i pogłębiane, by mogli docenić je inni. (zob. np. wernisaż prac pani Krystyny Bukowskiej, spotkanie z poezją p. Krystyny Łagowskiej)

Kampania STAROŚĆ też RADOŚĆ! – obejmująca akcję informacyjno-społeczną, która ma na celu łamanie stereotypów nt. starości; w ramach tej kampanii powstała strona www.spokosenior.pl, odbywają się kolejne edycje konkursu na Spoko Seniora oraz organizowane są co roku obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w formie pikniku rodzinnego)

Nagrywanie wspomnień osób starszych w ramach projektu powstałego we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie

Organizowanie spotkań świątecznych dla samotnych osób starszych (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

 "Wakacje jednego dnia" - jednodniowe wycieczki za miasto dla samotnych seniorów (obejrzyj galerię zdjęć z jednego z takich wyjazdów)

Oraz wiele innych...