forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Stowarzyszenie Seniorów "Promyk"

Otworzenie KLUBU SENIORA w Bartnikach – tym zamysłem kierował się p. Włodzimierz Dzierzbicki /mieszkaniec Bartnik od urodzenia/ od roku 2003.Wówczas spotykał się z przedstawicielami innych Klubów na terenie m. Żyrardów i Skierniewic aby zdobyć wiedzę i być jak najlepiej przygotowanym. Pierwsze spotkanie klubu p. Włodzimierz zorganizował w dniu 06.czerwca 2005 roku. Zaprosił obecnego Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej p. Michała Staniaka, byłą Kierownik Domu kultury w Żyrardowie p. Elżbietę Modzelewską i przewodniczącą Klubu SENIOR w Żyrardowie p. Halinę Łuczyńską - osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu klubu seniora. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Bartnikach. Obecnych było 7 osób. Pan Wójt pozwolił korzystać z świetlicy szkolnej. Obecni ustalili, że spotkania będą w każdą środę tygodnia. Organizator spotkania nie zraził się skromną obecnością mieszkańców. Powstały pierwsze plany spotkań, a ich cele to integracja społeczeństwa lokalnego aby wykluczyć dyskryminację osób starszych.

Członków klubu przybywało z każdym spotkaniem. Był to okres letni, więc organizowano głównie wycieczki rowerowe. Imieniny klubowiczów, wycieczki autokarowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizowanie integracyjnych wieczorków tanecznych, wyjazd do kina, obchody Dnia Babci i Dziadka, spotkania Walentynkowe, zabawa na powietrzu przy ognisku, spotkanie opłatkowe, wielkanocne, zwiedzanie miejsc kultu religijnego, udział w festynie parafialnym, święcie naszej szkoły tzw. kwiecinki i wielu innych atrakcjach do dziś biorą udział członkowie klubu. Klub Seniora zaprzyjaźnił się z klubami z Żyrardowa ,Skierniewic,Puszczy Mariańskiej, Bełchowa, Łowicza co daje korzyści w czerpaniu doświadczenia. W grudniu 2005r. Wybrano władze klubu wśród 37 członków klubu. Od początku współpracowano z lokalną Ochotniczą Strażą Pożarną w Bartnikach i Grabinie. Władze klubu pracowały nad zorganizowaniem Stowarzyszenia Klubu Seniora.

Jesienią 2007r. zostało zarejestrowane w KRS - STOWARZYSZENIE SENIORÓW "PROMYK"

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Seniorów „Promyk” jest :

 • inicjatywa i podejmowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych
 • integracja z mieszkańcami lokalnych społeczności w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych,
 • integracja międzypokoleniowa i łamania stereotypów na temat starości.                  
Podejmowane działania służą realizacji takich celów jak:
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia,
 • rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 • upowszechnienie zdrowego stylu życia,
 • zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych osób starszych ,
 • organizacja czasu wolnego i zmiana wizerunku człowieka starszego w społeczeństwie,
 • stworzenie okazji ludziom starszym do aktywności i możliwości integrowania się - co wyzwala w nich potencjał twórczy,
 • zaangażowanie seniorów w działalność społeczną,
 • zmiana wizerunku osoby starszej w środowisku, (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży).
W ramach działalności Stowarzyszenia, podejmowano działania ukierunkowane zarówno na poprawę funkcjonowania psychospołecznego człowieka starszego jak również poprawę jego zdrowia fizycznego. Połączenie tych dwóch aspektów przynosi najbardziej pożądany skutek w zakresie poprawy funkcjonowania człowieka starszego w środowisku.Stowarzyszenie jest formą wsparcia dla osób starszych w środowisku lokalnym, w ramach której seniorzy nie są jedynie biernymi odbiorcami oferowanych im usług lecz sami podejmują działania w zakresie organizacji czasu wolnego, wspierają się wzajemnie, angażują się w pomoc i działania na rzecz innych seniorów i społeczności.