forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach

Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach, zostało reaktywowane 9 grudnia 1990r

Nazwa i misja nawiązuje do Kieleckiego Towarzystwa Dobroczynnego założonego w 1873 r, przez „dobrze myślących obywateli miasta Kielce, pragnących zmniejszyć istniejącą biedę.”(cytat z Informatora z roku 1913r).

Towarzystwo kontynuuje
dobroczynne dzieła poprzedników wspierając nie tylko  materialnie  podopiecznych, którymi są  bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni, rodziny z problemami materialnymi i społecznymi, osoby niesamodzielne z powodu choroby lub wieku.

Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z przemian społecznych, w tym demograficznych, jednym z priorytetowych  zadań statutowych w realizowanych od  2002r. przez  stowarzyszenia stała się  poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym.

Zadania statutowe
realizowane są we współpracy z samorządem lokalnym i administracją rządową  oraz  z lokalnymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi.

Status organizacji pożytku publicznego od  2004r.


Od  roku 2002
uczestnictwo  w  programach  na rzecz osób  starszych takich jak  „ATLAS ZŁOTEGO WIEKU", ”Stop dyskryminacji  osób starszych” oraz „Głos osób starszych. Siła przyszłości”.

Najważniejsze projekty, zrealizowane na rzecz społeczności lokalnej to:

 • w latach 1999-2001r. „Kielce bez barier” – likwidacja barier architektonicznych do ok. 30 obiektów użyteczności publiczne i kościołów poprzez montowanie podjazdów,
 • zorganizowanie  w roku 2005.wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce konferencji nt:”STOP dyskryminacji osób starszych” oraz pierwszego w Kielcach DNIA SENIORA,
 • zorganizowanie w dniu 01.10.2006r. festynu pod hasłem:”Dodajmy zdrowia do lat” (w  Dniu Seniora),
 • zorganizowanie parady Seniorów w dniu 01.10.2008r. pod hasłem: „ATYWNI BEZ WZGLĘDU NA WIEK. Nowy obraz polskiego Seniora XXI wieku”.
 • w  2012 roku  jako organizacja  wiodąca uczestnictwo i obsługa Projektu „Słoneczna Akcja” realizowanego w ramach  szerszego Projektu  „Seniorzy w akcji” wspólnie z placówkami samorządu terytorialnego Klubami Seniora i Domem dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” w Kielcach. Główny cel projektu to integracja i współpraca międzypokoleniowa. Projekt  był finansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  z siedzibą w Warszawie. 
 • Towarzystwo od 1993  roku prowadzi Agencję Usług Opiekuńczo-Medycznych „ARKA” obejmując codzienną opieką ok.120 osób niesamodzielnych w ich środowisku. Jest to odpłatna działalność statutowa.
 •  Od 1999 roku Towarzystwo  realizuje działania na rzecz niepełnosprawnych prowadząc Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Pielęgnacyjnego, z której korzysta rocznie ok.1200 osób.
Kontakt:
Zarząd Towarzystwa:tel/fax 41/34 443 24,
Agencja Usług Opiekuńczo-Medycznych "ARKA" tel. 41/368 22 56 
oraz  Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Pielęgnacyjnego przy ul.Turystycznej 1 w Kielcach tel.41/ 331 69 91
email: towdobrocz@post.pl
towdobrocz.pl