forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie

Działa pod bezpośrednią opieką naukową i organizacyjną Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie. Rok założenia – 1985. Liczba słuchaczy – 950.
Dane kontaktowe:
ul. Sowińskiego 12 pok. 7, 20-040 Lublin; tel. 81 537 28 65
www.utw.lublin.pl
sekretariat.lutw@gmail.com
Kierownik – Małgorzata Stanowska

Uczelnie patronackie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Lubelska
Zajęcia edukacyjne prowadzone w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mają charakter rozwojowy, nie służą nabyciu, ani podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Celem organizowanych wykładów, prelekcji, seminariów jest popularyzacja nauki, zaś metodyka prowadzonych zajęć dostosowywana jest do wieku i wymagań słuchaczy. W roku akademickim 2012/2013 na terenie województwa lubelskiego działa 20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najstarszym w regionie i o największym zasięgu terytorialnym oraz ilościowym jest Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W zajęciach LUTW uczestniczy w Lublinie ponad 950 studentów, a ok. 1500 osób uczęszcza na zajęcia w 11 filiach, w: Białej Podlaskiej, Krasnymstawie, Kraśniku, Łęcznej, Międzyrzecu Podl., Opolu Lubelskim, Parczewie, Poniatowej, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lub.

Każda z jedenastu filii LUTW posiada autonomiczny zarząd, własny plan pracy na dany rok akademicki, odrębność finansową, wypracowaną indywidualną strukturę organizacyjną oraz ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom i możliwościom danego środowiska. Łączy nas poczucie wspólnie wypracowanych wartości, standardów organizacyjnych i merytorycznych. Uniwersytet w Lublinie pełni rolę ośrodka integrującego wszystkie środowiska, inspirującego i szkoleniowego.

Oferta Edukacyjna
Trzy wykłady tygodniowo - Wykłady Ogólne, Wykłady o Przyrodzie, Wykłady o Zdrowiu
Zespoły edukacyjne: Wiedza o sztuce, Historia Sztuki, Wiedza o kulturze, Zespół literacko – radiowy, Zespół ogrodniczy, Zespół przyrodniczo – artystyczny, Psychologiczny, Duszpasterstwo Akademickie.
Zespoły warsztatowe: Ruch przy muzyce, Zespół taneczny, Formacja taneczna, Chór, Zajęcia komputerowe Zespół plastyczny.

Zespoły aktywności ruchowej: Pływalnia, Gimnastyka, Gimnastyka Tai Chi, Gimnastyka z elementami Jogi, Zespół turystyczny.

Lektoraty języków obcych: Język angielski Język włoski, Język niemiecki, Język francuski.

Rok Wstępny – oferta programowa dla nowoprzyjętych słuchaczy.

Cykl wykładów: „Bliżej Współczesności”; Zajęcia seminaryjne: Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Kulturze, Psychologiczne, Studium – Sztuka reportażu radiowego; Kurs podstaw obsługi komputera; Gimnastyka; Zajęcia integracyjne.

Wolontariat Seniorów – Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów (LCAS):

W ramach LCAS działają:
 • Punkt Informacji i Doradztwa dla Seniorów,
 • Klub Aktywnego Seniora LSM,
 • Klub Aktywnego Seniora Bronowice,
 • Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza,
 • Klub Superbabci.
 • Działalność wydawnicza
 • kwartalnik Z życia LUTW
 • rocznik – Informator słuchacza LUTW
publikacje naukowe: Starzenie się a satysfakcja z życia, Starzenie się z godnością.