forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin

WIELOPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA TWWP LUBLIN

Nasze motto:
CZAS UPŁYWA NIEUBŁAGANIE I JA BĘDĘ SENIOREM!

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza działa od 2007 w ramach Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (TWWP), Oddział w Lublinie.

Członkami Klubu są:
 • słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • pedagodzy i psycholodzy,  
 • studenci z Kolegium Pracowników Służb Socjalnych UMCS oraz Akademii Medycznej,
 • grupa wolontariuszy z V Liceum Ogólnokształcącego im. M. C. Skłodowskiej w Lublinie.
 • osoby młode,

Głównym celem działalności Klubu jest :
 • współpraca  międzypokoleniowa,
 • świadoma, dobrowolna i nieodpłatna pomoc „płynąca  z serca” na rzecz innych osób, z którymi nie wiążą  członków Klubu więzi rodzinne,
 • działalność edukacyjna .
Rozwijanie współpracy wielopokoleniowej stanowi wyzwanie dla członków Klubu. Pragną oni łączyć pokolenia, rozwijać współpracę międzypokoleniową w taki sposób, aby młodsi i starsi dostrzegali wartości, jakie mają do przekazania.

Członkowie Klubu organizują :
 • Akcje pomocy ludziom starszym, biednym, samotnym i chorym.
 • Akcję DAR CZASU I SERCA dla osób starszych, samotnych i chorych, które nie mają kontaktu „ze światem zewnętrznym” (w okresie przedświątecznym).
 • Akcję MIKOŁAJ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO dla ciężko chorych pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej w Lublinie.
 • Akcję Mikołajkową dla  dzieci z rodzin kryzysowych.
 • Akcje charytatywne na rzecz ciężko chorych osób starszych i dzieci.
 • Zajęcia plastyczne z dziećmi chorymi przebywającymi w szpitalu.
 • Warsztaty plastyczne aktywizujące seniorów w Klubach Seniora.
 • Warsztaty aktywizujące społeczność lokalną w szczególności: osoby pozostające bez pracy oraz niezaradne życiowo.
 • Odwiedziny osób starszych w domach opieki społecznej.

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza:
 • Współpracuje ze Świetlicami Wsparcia prowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi.
 • Pracuje na rzecz społeczności lokalnej organizując różnego rodzaju imprezy takie, jak na przykład festyn z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Dnia Seniora, czy Obchodów Dnia Dziecka i Dnia Matki.
 • Promuje wolontariat wielopokoleniowy wśród seniorów i młodzieży .
 • Działa w ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów przy Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób starszych i dzieci specjalnej troski.

Prowadzi ścisłą współpracę z Forum 50+, ESPAR, Fundacją Ja Kobieta, Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wśród ważnych wydarzeń organizowanych przez Klub należy wymienić:

 • (2009 rok) Realizację 8-miesięcznego projektu „Kurtyna w Górę” w ramach konkursu SENIORZY W AKCJI Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, w którym pracowano z dziećmi z pogotowia opiekuńczego.
 • (2012 rok) Realizację  projektu „Gramy Razem” w ramach konkursu Seniorzy w Akcji, którego zostaliśmy laureatem. Celem projektu  było wykreowanie mody na wolontariat wśród seniorów.
Wizerunek Klubu w mediach:
Praca Klubu jest bardzo doceniana i zauważana przez media. W latach 2009 i 2011 Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza zdobył odznaczenia i statuetkę  za wielopokoleniową działalność na rzecz najbardziej potrzebujących i pracę z dziećmi ramach w konkursu „BARWY WOLONTARIATU”.
 
Koordynator
Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza
Elżbieta Iwanicka