forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Skontaktuj się z nami


Forum 50+. Seniorzy XXI wieku !
ul. Marymoncka 34,
(Pawilon Związków Sportowych - teren AWF Warszawa)
00-968 Warszawa
skrzynka pocztowa 32
Tel.:  22 865 76 85 (numer wspólny z UTW AWF)
E-mail: kontakt@forum50.org
Poniżej wpisz treść wiadomości...