forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Członkowie

FORUM 50+  Seniorzy XXI wieku!
ul. Marymoncka 34,
(Pawilon Związków Sportowych - teren AWF Warszawa)
skrzynka pocztowa 32

00-968 Warszawa
Tel.:  22 865 76 85 (numer wspólny z UTW AWF)
E-mail: kontakt@forum50.org
http://www.forum50.org/

LISTA ORGANIZACJI SKUPIONYCH W FORUM 50+. SENIORZY XXI WIEKU
 
1)Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (Koordynator FORUM 50+)
Ul. Marymoncka 34 (Pawilon Związków Sportowych - teren AWF Warszawa)
tel/fax. 600 546 989, 602 401 582
e-mail: marta@espar-50.org, ania@espar-50.org
www.espar-50.org
 
2) Fundacja Na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta"
Biuro: Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel.: 22 641 50 53
e-mail:  fundacja-jakobieta@o2.pl
www.kobieta50plus.pl
 
3) Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Ul. Andersa 13  00-159 Warszawa
tel.: 022 635 13 64
tel. Kom: 0501 151 045
e-mail: info@malibracia.org.pl
www.malibracia.org.pl

4) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
Ul. Krzywoustego 10/60, 88-100 Inowrocław
tel (052) 352 31 38

5) Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grunwaldzka 6,
23-210 Kraśnik
tel.: 818261862
fax: 818261862 wew. 52
kom.: 66 5150403
mail: sds_krasnik@onet.eu
www.sds_krasnik.republika.pl

6) Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
ul. Kościuszki 25 lok. 1/3/6,
25-316 Kielce
tel.:413444324
mail.: towdobrocz@post.pl
www.towdobrocz.pl 

7) Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
tel/fax: (081) 444 45 44
e-mail: lsa@lsa.lublin.pl
www.lsa.lublin.pl

1  2 3 4 5 następna strona