forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Członkowie

8) Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski w Tczewie
Ul. Kopernika 9, 83-110 Tczew
tel: (058) 777 00 30
fax: (058) 532 60 03
e-mail: MOPS_Tczew@wp.pl

9)Fundacja "Emeryt"
ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa
tel/fax: (022) 620 40 44, 22 2537037
e-mail: seniorzy@fundacja-emeryt.org
www.fundacja-emeryt.org

10) Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 ul. I Armii WP 3/24,
20-078 Lublin
tel./fax: 815372865; 815321227
mail.: sekretariat.lutw@gmail.com
www.utw.lublin.pl

11) Fundacja Samaritanus
Ul. Ogrodowa 37 p. 35, 00-873 Warszawa
tel/fax (022) 817 10 09
e-mail: fundacja@samaritanus.pl
www.samaritanus.pl

12) Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów dzielnicy Antoniuk
Dyżury: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
ul. Świętojanska 22 lok.1,
15-748 Białystok
środy: 10.00-14.00
tel.: 85 741 23 971