forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Członkowie

13)  EIRAD (Europejska Inicjatywa na Rzecz Aktywnosci Doroslych)
Malgorzata Bukowska -Siegel, prezes tel. 601 252 399
Anna Nalberczak, wiceprezes tel. 501 090 992
Malgorzata Michalik, wiceprezes tel. 601 743 021
e-mail: eirad@o2.pl

14)Fundacja AKTYWNI
ul. Leśna 17,
05-420 Józefów
tel/fax: 227896040
mail. biuro@aktywni.info
www.aktywni.info
www.nordicwalking.edu.pl

15)Stowarzyszenie Seniorów - PROMYK
ul. Wspólna 19,
96-332 Bartniki
tel.: 046 831 05 41
mail.: wlodekdz@wp.pl