forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Członkowie

16) Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
tel. 0 501 743 932
e-mail: slawkapie@wp.pl

17) Fundacja Generacja
ul.Czarnieckiego 24/2
01-548 Warszawa
tel. 501090992
e-mail: generacja50@gmail.com
www.fundacjageneracja.pl
www.facebook.com/fundacjageneracja

18)Centrum Innowacji Społecznej SIC!
ul.Os. Powstańców Warszawy 1B, 61-656 Poznań
tel. 061 852 16 43
e-mail: sic@sic.to 

19)Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
ul.Juliusza Lea 5a/4, 30-046 Kraków
tel. 012 294 81 35
tel/fax 012 294 81 36
e-mail: biuro@apz.org.pl
www.apz.org.pl

20) Stowarzyszenie „Możesz więcej” (dotychczas STPG)
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Jana Pawła 25, 00-854 Warszawa
tel. 691 228 692

e-mail:  biuro@mozeszwiecej.waw.pl
www.mozeszwiecej.waw.pl