forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Członkowie

21) Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"
ul. Grabowa 22b,
61-473 Poznań
tel.: 612234954 16.00-19.00; 691522988
mail: swierczewskikrag@tlen.pl
www.swierczewskikrag.rejtravel.pl

22) Uniwersytet III Wieku AWF
ul. Marymoncka 34,
Pawilon Związków Sportowych
pokój nr 2

Godziny otwarcia:
Wtorek 10:30-12.00
Środa 9:30 - 11:00
Czwartek 10:30 - 12:00

Kontakt:
tel.: 22 865 76 85
mail.: utw.awf@wp.pl

23) Stowarzyszenie Integracyjne "RAZEM"
ul.Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg
tel. 055 642 50 35
e-mail: stowarzyszenierazem@wp.pl

24)Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Oddział w Lublinie
ul. I Armii WP 3/24,
20-078 Lublin
tel.: 81 532 12 27
mail: eiwanicka@gmail.com

25)Fundacja Tu Obok
ul. Popiełuszki 28h lok. 30,
20-052 Lublin
www.tuobok.pl
poprzednia strona 1 2 3 4 5